TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Chủ đầu tư : Công ty CP Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long

blipvn

Cơ sở hạ tầng

8

Được thành lập năm 2008, KCN Minh Hưng III có diện tích là 293,88 ha với cơ sở hạ tầng hiện đại được xem là mô hình KCN kiểu mẫu của tỉnh Bình Phước. Sau đây là hình ảnh về hạ tầng KCN Minh Hưng III: Cổng chính vào Khu ...

Chi tiết »