Chủ đầu tư : Công ty CP Khu Công Nghiệp Cao Su Bình Long